• Två raka och släta ytor som möter varandra i en låg vinkel = vasst.

 

 • Rakt blir det när man använder ett slipverktyg
 • Slätt blir det av brynet, ju finare bryne ju slätare blir eggen
 • Möter varandra - det måste du själv kontrollera
 • Låg vinkel - ställer du in med slipvinkelskruven

 

Rakt = Rak egg får man när man använder ett slipverktyg som har en låst slipvinkel. Då kan det, enligt fysikens lagar, inte bli annat   

            än 100% rakt.

 

Slätt = Slätheten på eggen bestäms av det bryne du avslutar slipningen med, ju finare bryne, ju slätare egg. Ju slätare egg - ju  

             vassare egg.

 

Möter varandra = Eggens båda sidor måste möta varandra för att det skall bli vasst. Det kan vara svårt att se hur eggens sidor möter

           varandra. Använd gärna lupp för att kontrollera att de verkligen möter varandra längs hela eggen.

 

Låg vinkel = Ju lägre slipvinkel du har – ju vassare – och svagare – blir eggen. Ju högre slipvinkel du har – ju mer minskar

          "vassheten" – och eggen blir starkare.

 

Vasst = Ett eggverktyg skall vara så vasst att det löser sin uppgift, det skall alltså inte vara för vasst – eller för slött.

 

 • Det hela handlar alltså om en balans mellan "vasshet" - och eggens hållbarhet mot slitage.

 

 

Vem som helst kan slipa en egg supervass. Det behövs ingen hög slipkunskap för att kunna göra det. Slipkunskap är något helt annat. Slipkunskap är att kunna slipa alla olika typer av knivar efter deras användningsområde, göra dem precis så vassa att de löser sin uppgift – och så att eggen håller sig vass lång tid. DET är slipkunskap. Då får man en användbar kniv.

 

Det är ungefär som med bilkörning – vem som helst kan köra hur fort som helst, det är bara att trampa ned gaspedalen, en mycket enkel rörelse med högerfotens ankel – men verklig körskicklighet är att köra säkert, i alla väder, så att olyckor inte inträffar. Bromspedalen är alltså viktigare än gaspedalen.  

 

 

Det första du skall fråga dig är vad det är du skall använda kniven till att utföra. När du vet det – slipar du fram en egg som är perfekt för just det ändamålet. Skall du ha kniven till många olika ändamål – slipar du fram en allroundegg.

 

Skall du snida i mjukt trä, slipa fram en rak egg på 19 grader. Hårt trä: rak egg 23 grader. Slidkniv för utebruk: konvex egg, slipvinkel totalt ca 26 grader. Då håller eggarna, du behöver inte mycket kraft för att göra det du vill göra - och jobbet går fort att utföra.

 

Vill du ha en 100% rak egg måste du använda ett slipverktyg där kniven är fastspänd i ett slipverktyg och där du kan låsa slipvinkeln. Då styrs slipningen av fysiska lagar – och eggen kan inte bli annat än rak. Alla andra sätt att slipa gör att eggen blir konvex. Inga undantag!

 

En rak egg har inga svaga punkter. Hela eggen är lika stark, eller lika svag. Det är en styrka att veta att hela eggen är lika stark/svag – eftersom du då förstår hur du har slipat. Håller eggen rätt vasshet – och eggen håller länge – bra – då har du slipat just den kniven helt rätt. Är eggen vass – men blir slö fort – har du slipat eggen fel, slipvinkeln är alltså för låg för den kniven.

 

En supervass egg är tunn = den är vass – men tål mycket lite - och den blir slö fort - (och därmed är den oduglig som kniv).

 

 

En plåtsax har eggar som håller 90 grader. En huggyxas egg håller 45 grader. En knivegg håller 22 grader. Ett rakblad håller 11 grader. Som du märker halveras gradtalet hela tiden. Plåt är hårdare än trä som kapas tvärs fibrerna – som är hårdare än när man skär längs med fibrerna – och trä är hårdare än hår. Enkelt, alltså minnesregel: plåtsax, yxa, kniv, rakblad, 90, 45, 22, 11 grader.

 

 • Materialet du skär i bestämmer alltså slipvinkeln. Har du för låg slipvinkel blir eggen slö fort – eller går sönder.

 

 • Man kan också säga att: Ju mer material du har i eggen, och bakom eggen, ju starkare blir eggen.

 

Med en rak egg blir eggen jämnstark – och du har lättare att avgöra hur eggen håller när du använder din kniv. Blir eggen fort slö – förstår du varför.

 

Eggens "släthet",(alltså vilket bryne du använder sist när du slipar din kniv), bestämmer hur vass kniven blir. Alltså, två likadana knivar som båda har 10 graders slipvinkel, men den ena knivens egg är högglanspolerad – då är den lite vassare än den andra kniven som inte är högglanspolerad.

 

Supervassa knivar blir slöa fort vid normal knivanvändning utomhus. Det gäller alltså att förstå att en kniv skall bara vara så vass att den löser sin uppgift. Inte vassare än så. Det är en viktig praktisk knivkunskap.

 

EdgePal slipverktyg tar hänsyn till allt detta i sin konstruktion, sina brynen och sina styrpinnar. Det är mycket genomtänkta slipverktyg i varje liten detalj. Slipvinkeln är fritt inställbar genom att de har en slipvinkelskruv - oavsett vilken kniv du har kan den slipas med den slipvinkel den har med något av EdgePal slipverktyg. Det är du som bestämmer vilken slipvinkel din kniv skall ha – inte slipverktyget du använder. Det tycker vi är mycket viktigt.

 

Slipvinkelskruven medför fler bra saker! 3 varv på slipvinkelskruven = 1 grad. Ett halvt varv = 15/100 delar av 1 grad.

Med våra slipverktyg kan du alltså slipa i grader utifrån den egg du redan har på din kniv. Du kan slipa fram en brynegg på t.ex. 2 grader högre än den egg du redan har – och sedan testa hur eggen håller och hur kniven uppför sig. Vill du ha det lite vassare? Minska slipvinkeln med 0,5-1 grad. Vill du ha eggen tåligare? Öka slipvinkeln med 0,5-1 grad. Med EdgePal slipverktyg VET du alltså vad du gör med eggen. Eftersom du vet vad du gör så lär du dig av det – och den kunskapen kan du ta med dig till andra knivar.

 

Om du inte vet vad du gör – så kan du inte lära dig någonting av det – eller hur?

 

I och med att du använder ett slipverktyg blir eggen rak – och därmed jämnstark.

 

Brynet som medföljer är inte någon tillfällighet. Jag testade alla brynen som fanns på marknaden för att hitta det bästa brynet till mina slipverktyg. Det bryne jag använder är Fällknivens dubbelsidiga brynen, diamant/keramik. Det är inte världens absolut bästa kvalitetsbrynen – men det är utan tvekan världens bästa kombination av brynen för friluftsliv. 25 mikron diamanter är ett fint bryne för lätt slipning. Keramikbrynet är mycket fint och man får fram spegelfinish med det. Det är alltså inget bryne för stora slipjobb – men ett perfekt bryne för små slipjobb och för underhållsslipning av eggen. Det är därför jag valde detta bryne. Det håller i många år vid normalt slitage.

 

Två styrpinnar följer med som standard, en rak för raka eggar - och en böjd för konvexa eggar. Du kan alltså välja eggtyp. EdgePal  är de enda slipverktyg du kan göra detta med. Rak egg är perfekt för avancerade träarbeten – konvex egg är perfekt för allroundknivar (slidknivar) och jaktknivar. Du kan alltså välja vilken eggtyp du vill ha – och båda eggtyperna är lika enkla att slipa med EdgePal. EdgePal ger dig alltså valmöjlighet mellan två olika typer av eggar - Du kan även själv välja vilken slipvinkel du vill ha - på både flat och konvex egg! Det är bara att ställa in slipvinkeln på gradskalan.

 

 

AxePal slipar yxor, både fällyxor (konvex egg) och snickaryxor (rak egg).

 

EdgePal Chef är en bänkmodell och slipar i princip alla knivar. Chef har en gradskala som alltid visar rätt antal grader – oavsett bladbredd. Avståndet mellan egg och slipögla är alltid detsamma (28 cm)  därför visar gradskalan alltid rätt antal grader. Chef är faktiskt det enda slipverktyget i världen som har en gradskala. Med Chef uppnår du proffsresultat redan vid första slipningen - och sedan blir det bara ännu bättre eggar!

 

Oavsett vilket slipverktyg du köper av oss så får du raka, jämnstarka eggar – och medföljande bryne är tillräckligt fint för att du skall få eggarna riktigt vassa.

 

Du kan välja mellan olika eggtyper eftersom våra slipverktyg slipar minst 2 olika eggtyper som standard. Vill du ha supervassa eggar kan du beställa läderbrynen av oss som du använder som ett sista steg i din slipning.

 

IcePal slipar spiralisborrar, alla spiralisborrar. IcePal är enkel att använda och man kan slipa sin isborr även ute på isen snabbt och enkelt.

Isborrsskärs eggar har 3 dimensioner (kniveggar har bara 1 dimension på sina eggar). Isborrsskärens eggar är kupade (konkava), skruvade – och slipvinkeln förändrar sig längs med eggen från brant till flack. IcePal slipar dessa tre dimensioner samtidigt.

(Ta en Morakniv, böj bladet så att det ser ut så här: ) vrid sedan bladet ett kvarts varv - nu har du två dimensioner på detta knivblad - slipa det nu så att det blir riktigt vasst...Isborrar har TRE dimensioner på sina eggar - och IcePal slipar alla tre dimensionerna samtidigt).

 

 

När du slipar knivar med EdgePal slipverktyg blir alltså eggen automatiskt rak. Den kan inte bli annat än rak eftersom det hela styrs av fysiska lagar.  Det medföljande brynet är ett mycket bra bryne – för lätt slipning. Du kan få spegelfinish med keramikbrynet, det är mycket fint. Vill du få det supervasst har vi läderbrynen som extra tillbehör.

 

 

När du slipar så rekommenderar jag att du för brynet i små cirklar, ungefär av en enkronas storlek. Börja intill skaftet och slipa dig ut till spetsen - och sedan tillbaka igen. Räkna hur många sådana turer du gör – och slipa lika många på andra sidan av bladet, då behåller du eggen centrerad. Slipar du mer på ena sidan av bladet så flyttar man eggen i sidled efter ett antal slipningar.

När du slipar på detta sätt slipar du hela eggen lika mycket och den blir absolut rak. Det är inget fel att slipa i V-form, alltså så här / när du slipar ut mot spetsen, och så här \ när du slipar in mot skaftet, det är också ett bra sätt att slipa på – men börja med cirklarna och studera vad som händer på eggen!

 

Det vanligaste nybörjarfelet är att man trycker hårt på brynet. När man trycker hårt på brynet uppstår två fel, det blir djupa repor på eggen – och brynet slits kraftigt. Djupa repor på eggen tar lång tid att slipa bort med nästa finare bryne - man tjänar inte tid på att trycka hårt, tvärtom, slipningen tar minst dubbel så lång tid!

 

Ett diamantbryne slits genom att de vassa spetsarna på diamanterna bryts av, ju hårdare man trycker, ju fler spetsar bryts av. Är knivstålet mjukt kan även diamanterna slitas ut ur sitt fäste = man "tappar" diamanter – och brynet blir därmed sämre. Det är alltså enbart nackdelar med att trycka hårt på brynet. De flesta brukar lära sig detta fort, om inte den intelligenta vägen så den hårda vägen. Det blir tråkigt att sitta i timmar för att slipa bort onödigt djupa slipspår...

 

Basic, Hunter, Knife och IcePal är tillverkade i rostfritt stål för att tåla att användas utomhus. Det är ju där eggar oftast blir slöa. På den plats där dina eggar blir slöa skall du också kunna slipa din egg vass igen. Det tycker jag är mycket viktigt. Därför har jag valt rostfritt stål till mina slipverktyg. Dom tål att vara utomhus, bäras i fickan eller i ryggsäck, de tål regn och fukt – och fungerar i alla väder, var du än är på jorden.

 

Alla mina kunder har fri support. Har du funderingar eller frågor om slipning så kontakta mig på lämpligt sätt och jag hjälper dig gärna! Det ingår när du köper ett slipverktyg från mig.

 

Den bästa kombinationen av slipverktyg, enligt min uppfattning, är att du har en Chef hemma där du utför stora slipjobb – och en Forest ute i skog och mark så att du kan underhållsslipa dina eggar i exakt rätt slipvinkel. Då är dina knivar alltid vassa, sliptiden blir kort och du tar bort minimalt med material från knivbladet = dina knivar får ett långt liv.

 

 

Konvex egg är en bra egg – och den är precis lika beroende av slipvinklar på sin skäregg som raka eggar är.

Problemet med att behålla exakt samma konvexa kurva på sin egg har varit att det inte funnits något slipverktyg där man kan låsa den konvexa kurvan (nu finns vår böjda styrpinne som kan detta). Det finns inte heller något sätt att mäta konvexa eggar på. Det innebär att konvexa eggar ser ut lite hur som helst – och det går inte att prata om dem eller utbyta erfarenheter av dem. Få, om ens någon, vet vilken eggvinkel deras skäregg har när det gäller konvexa eggar, de vet inte heller hur många grader den kobvexa sfären har...

 

Chef ändrar på allt detta när det gäller konvexa eggar. Den böjda styrpinnen bygger i höjd 2 grader eftersom den är böjd. Skall du ha en egg som börjar på 10 grader måste du därför ställa in 8 grader på gradskalan - då börjar du slipa på 10 grader. Den konvexa kurvan som styrpinnen ger är 3 grader = du får en konvex egg som börjar på 10 grader och slutar på 13 grader - per sida, alltså en egg som totalt är 26 grader. En bra slipvinkel för allroundknivar! Vill du ha en egg på 28 grader? ställ in 9 grader på gradskalan. Vill du ha en egg på 27 grader? Ställ in 8,5 grader på gradskalan. Du kan därmed slipa konvexa eggar på samma sätt som du slipar raka eggar = du bestämmer hur många grader din skäregg skall ha! Du underhållsslipar din konvexa egg lika lätt - och den förändrar alltså inte sin konvexa kurva när du slipar - jag har alltså löst problemet med eggvinklar på konvexa eggar. Med Chef är det du som bestämmer vilken vinkel du vill ha på din skäregg - oavsett om det är en konvex egg eller en rak egg. Du bestämmer också hur många grader den konvexa sfären skall ha!

 

Raka eggar kan vi prata om. Har vi samma kniv och samma slipvinkel, t.ex 10 grader, kan vi jämföra våra erfarenheter av denna kniv. Konvexa eggar har vi hitills inte kunnat mäta.

När en kniv tillverkas på löpande band tillverkas den med rak egg. Sedan slipas eggen konvex för hand. Det innebär att det inte finns två knivar i samma serie som har exakt samma konvexa kurva – och den har garanterat olika konvexa kurvor på bladets sidor. Det kan ibland skilja flera grader mellan bladets båda sidor! Problemet har varit att du inte kan mäta det - eftersom det inte finns någon  mätmetod för att mäta det.

 

Många tror att bara eggen är konvex så är det en bra egg. Så är det alltså inte. Konvexa eggar är lika beroende av eggvinkeln som raka eggar är. De som har rak egg på sina knivar diskuterar grader och slipvinklar med varandra. De som har konvexa eggar pratar aldrig om slipvinklar på skäreggen eftersom dom inte kan mäta detta "min egg är konvex" säger de - men de har ingen aning om hur deras konvexa egg verkligen ser ut - inte ens om den är lika konvex på eggens båda sidor.

 

Om du och jag har samma kniv – och vi båda har en Basic. Då kan vi slipa våra knivar så att de har exakt samma konvexa kurva – och sedan jämföra våra erfarenheter av just den konvexa kurvan via mail eller telefon. Om du kommer på att vi skall öka, eller minska kurvan – så kan du förmedla det till mig genom att säga, skruva ned slipvinkelskruven 1,5 varv och slipa om eggen. Sedan kan vi jämföra eggarna igen – och båda förstår vi då orsak och verkan av det vi gjorde på eggen. Det var därför jag tog fram en lösning på hur man slipar en konvex egg med full kontroll av den konvexa kurvan.

 

Med en böjda styrpinnen kan du alltså slipa så att eggens båda sidor har exakt samma konvexa kurva – och du kan sedan enkelt underhållsslipa din kniv utan att den konvexa kurvan förändrar sig. Det tycker vi är mycket viktigt.

 

Med Chef kan du alltså bestämma gradantalet på din skäregg både på konvexa eggar och på raka eggar.

 

 

 

När du köpt en fabrikstillverkad kniv, t.ex en kökskniv, så vet du faktiskt inte vilken slipvinkel den har -

eller om slipvinklen är likadan på eggens båda sidor. Detta även om tillverkaren uppgivit en slipvinkel på eggen.

Det är tråkigt - men så ser verkligheten ut.

 

Problemet är tyvärr större än så. Kolla nästa gång du lämnar bort din kniv på slipning hur slipverkstan ställer in rätt gradantal - och köp inte att de säger att de slipat så mycket och har så stor erfarenhet att de slipar 20 grader på frihand. Det kan ingen göra.

 

Gradskala är en absolut nödvändighet. Detta innebär att inte ens från en slipverkstad (om den inte är mycket unik) blir dina knivar slipade med den slipvinkel som du begärt - och troligen med olika slipvinklar på eggens båda sidor...De vet ju att du inte kan kolla...

 

Med Chef kan du slipa själv i exakta slipvinklar efter en gradskala. Eggen får samma slipvinklar på båda sidorna. Du vet slipvinkeln, ser vad som händer med eggan när du använder kniven - och kan ändra slipvinkeln om och när du själv vill. Det var därför vi tog fram Chef - och döpte den till Chef. Chef är perfekt att ha i köket, restaurangköket, i slaktboden, osv. Redan första eggen du slipar blir i proffskvalité - och sedan blir kvalitén ännu högre ju mer du slipar.

 

 

Jag trivs med att lösa slipproblem och med att ta fram nya slipverktyg.

 

Jag försöker göra det omöjliga möjligt – som jag gjorde med IcePal, den böjda styrpinnen löser problemet med konvexa eggar, AxePal som slipar yxor, slipvinkelskruven som ger fritt inställbar slipvinkel, mm. Jag har löst många slipproblem och tagit fram många tekniska lösningar - och det jag gjort har blivit mycket uppskattat av knivanvändare över hela världen. Det är jag glad för - och det sporrar mig att utveckla nya slipverktyg och lösa fler slipproblem i framtiden.

 

 

 

Konvex egg

 

 • En rak styrpinne styr brynet att gå rakt, därmed blir eggen rak.

 

 • En böjd styrpinne styr brynet att gå i en bestämd kurva, därmed blir eggen konvex.

 

Genom att höja, eller sänka, slipvinkeln med slipvinkelskruven påverkas den konvexa kurvan från brant till flack. Med samma styrpinne kan man alltså slipa alla konvexa eggar som finns på knivar. Du kan också exakt bestämma hur många grader du vill att den konvexa sfären skall ha.

 

Med Chef är det enkelt. Där använder du gradskalan när du ställer in hur många grader du vill ha på din konvexa skäregg. Styrpinnen bygger 2 grader beroende på att den är böjd. Vill du börja din konvexa egg på 10 grader ställer du alltså in 8 grader på gradskalan - då får du 10 grader på eggen. Styrpinnens böjning ger automatiskt 3 graders konvex egg - så när du slipar gör brynet en kontrollerad 3 graders kurva över eggen - och den konvexa eggen slutar alltså på 13 grader. 2 X 13 = 26 graders total egg.

 

Det innebär också att din konvexa egg blir perfekt konvex - i bladets hela längd. När du skall underhållsslipa din egg ställer du bara in 8 grader på gradskalan, använder den böjda styrpinnen - och underhållsslipar din konvexa egg. Det är alltså lika enkelt att underhållsslipa en konvex egg som det är att underhållsslipa en rak egg! Båda slipas efter det gradtal deras eggar har.

 

Chef löser alltså problemet med konvexa eggar eftersom Chef kan, som första och enda slipverktyg, bestämma hur den konvexa kurvan skall vara - i grader! Sedan kan man underhållsslipa i exakt samma konvexa kurva / grader!

Med Chef blir attså en konvex egg jämställd med en rak egg för första gången = jag kan bestämma skäreggens gradantal på min konvexa egg! Det är faktisklt ett mycket stort steg framåt när det gäller konvexa eggar!

 

 

Genom att använda styrpinnar för rak-, eller konvex egg, slipar man alltid i samma slipvinkel / konvexa kurva som kniven har. Man tar bort minimalt med material från bladet - och kniven får ett långt liv.

 

En fällyxa har konvex egg. Den konvexa eggen har en  speciell konvex kurva just för fällning av träd, alltså, för att hugga tvärs trädets fibrer. Om den konvexa kurvan är för liten fastnar yxan i trädet och den kan vara svår att få ut eftersom den kilat sig fast.

 

Om den konvexa kurvan är för brant studsar yxan mot trädet och går inte in i virket.

 

När den konvexa kurvan är perfekt går yxan djupt in i trädet - och studsar sedan ut igen. Därmed kan man hålla en jämn rytm - och man fäller trädet på kort tid.

 

 •  En konvex egg på en kniv fungerar på exakt samma sätt.

 

 • Med Chef kan du ställa in det antal grader som du vill ha på din konvexa eggs skäregg!

 

Idag används beskrivningar som t.ex lätt konvex (slightly convex) när man beskriver konvexa eggar - men vad står detta för? Hur många grader är lätt konvex? Få vet, det är mer än upplevelse än konkret beskrivning. jag märker detta när jag kommunicerar med mina kunder - och när vi skall beskriva våra eggar. Vi måste alltså kunna beskriva våra konvexa eggar så att alla förstår vad som menas med en "lätt konvex egg".

 

jag använder därför nedanstående  "tabell" när jag kommunicerar med mina kunder:

 

 

EdagPal indelning av den konvexa sfären på konvexa kniveggar ( EdgaPal division of the convex sphere on convex knife edges).

 

Lätt konvex         0,5 - 2,0 grader.          (Slightly convex).    Class 1 convex (C1c)

 

Medium konvex  2,1 - 4,0 grader.          ( medium convex).  C2c

 

Hög konvex.       4,1 - 6,0 grader.          (High convex).         C3c

 

Brant konvex.      6,1 - och över            (Steep convex).       C4c

 

 

Jag har valt att börja en konvex egg med 0,5 gbraders konvex sfär, inte med 0,0 graders konvex sfär. En rak egg är aldrig helt rak idag för de flesta som slipar knivar. Vi behöver ett fritt utrymme för flata eggar där de fortfarande kan kallas för raka enligt min uppfattning.

 

I och med att Edgepal slipverktyg har kunnat slipa konvexa eggar under många år - och under de senaste  åren även konvexa eggar och konvexa sfärer i önskat gradtal, så kan vi ta fram tabellen ovan med den erfarenhet vi har. Med  våra slipverktyg kan du alltså ta fram hur din egg ser ut med både konvex sfär och antal grader på skäreggen - och du vet då om din konvexa egg är lätt konvex, medium konvex, hög konvex eller brant konvex. Du kan till och med ta fram det exakta gradtalet.

 

När du pratar med andra, som inte har Edgepal slipverktyg - och de säger att deras eggar är "slightly convex" eller lätt konvex - så har du ett gradtal för denna beskrivning - den du pratar med bara gissar eftersom han inte kan mäta sin konvexa egg själv.