2016-05-20
Det finns nu ett slipbord för tunna laxknivar som tillbehör. Nu kan man alltså slipa laxknivar med Chef!2015-11-18
Jag har lagt ut bilder på en ny extra utrustning för Chef (EdgfePal Rail) som gör att man kan flytta pivåpunkten i sidled​.

 

2015-01-02

Jag har utökat den Engelska sidan mer mer text och bilder om mina slipverktyg. De

2014-09-29

Mina slipverktyg Basic och Basic Hunter har jag från och med idag slutat att tillverka.

Forest ersätter Basic och Basic Hunter.

 

2012-08-09

 

Jag är glad att kunna presentera EdgePal FOREST som ett nytt slipverktyg. Forest fyller utrymmet mellan Basic och Chef och är ett mycket trevligt och lättanvänt slipverktyg med magnetiskt slipbord, inyggd gradskala, justerbart knivnackestöd, justerbar brynhållare samt, Forest är justerbar för olika bladbredder. Forest slipar både raka och konvexa eggar på både parallella och trekantiga knivblad!

 

2012-04-18   

 

Från och med idag finns ett Forum för knivslipning på hemsidan. Tanken är att det skall omfatta alla typer pch metoder av slipning av eggar, inte enbart slipning med EdgePal slipverktyg.

 

Alla är välkomna som medlemmar!

 

 

 

 

 

 

 

2012-04-12.

 

Nu kan du slipa med grader efter en gradskala med Basic!

 

Vi har tagit fram ett gradskalekitt till Basic, bara att skruva på, ställa in - och så kan du slipa med exakta grader med din Basic! Din Basic blir också  justerbar för olika bladbredder - och du kan slipa upp till 18 cm långa knivblad med detta tillbehör.

 

 


 

 

 

2012-04-06

Sex videofilmer finns att se som beskriver en del av Chefs funktioner, fler filmer kommer senare på Chef - och på alla andra EdgePal slipverktyg.

 

 

 

 

2012-01-06

 

Tyska "Messer Magazine" skrev om EdgePal Chef I sitt första nummer för år 2012.

 

 

 

 

Pic 1

 

 

 

SWEDISH                       2011-12-16

 

Chef kan nu slipa konvexa eggar i exakta grader

som man ställer in på Chefs gradskala.

 

Bilderna ovan visar hur Chefs böjda styrpinne fungerar. Chefs böjda styrpinne ger 3 grades konvex kurva. Chefs lutning på slipbordet, där kniven ligger fastlås med hjälp av magneter, är 10 grader. På bild 1 har vi satt gradmätaren på noll grader när brynet är i sitt bakre läge. Vi har, på bild 2, flyttat brynet till sitt främre läge, där visar då gradmätaren 3 grader.

 

Eggen som slipas är därmed 13 grader. Den börjar på 10 grader och slutar på 13. Eggen är perfekt  konvex - ända ut till skäreggen. 

 

Eggens totala slipvinkel blir därmed 26 grader. En perfekt konvex egg för en allroundkniv, jaktkniv, osv.

 

Vi har även en extra utrustning som medger att den konvexa kurvan kan bestämmas i grader, alltså eggen kan fortfarande vara 26 grader - men den konvexa kurvan kan förändras till 2 eller 4 graders konvex kurva.

 

 Från och med idag kan man alltså,med Chef,  på ett mycket enkelt sätt, slipa sin kniv med det gradtal man vill ha på sin konvexa egg.

 

2016-05-20
It is now possible to grind thin filé blades with Chef with my new grinding table for filé knifes.


2015-11-18
Today I show some pictures on a new attatchment for Chef (EddgePal rail) . This attatchment kan move the pivot point sideways. 

2015-01-02

I have extended the English side with more text and pictures about my sharpening tools.

2014-09-29

My sharpening tools Basic and Basic Hunter will not be produced from today and cannot be ordered.

Forest replace Basic and Basic Hunter.

 

2012-08-09

 

I am proud to introduce EdgePal FOREST, my latest sharpening tool who take its place between Basic and Chef. Forest are adjustble in many ways, adjusteble blade wiidrh, adjustble knife-neck support and adjustble sharpaner holder. Forest sharpens both flat and convex edges on both parallel and trhe shaped blades.

 

 

  

2012-04-18

 

From today there is a Forum about sharpening on EdgePal homepage.

 

The intention is that all types and methods of sharpening can be discussed here, not only sharpening with EdgePal tools.

 

There is also a  Forum in English.

 

Welcome as a member!

 

 

2012-04-12

 

Now can you use Basic and sharpen with exact degrees!

 

We have construct a protractor kit to Basic, just clamp it on your Basic, use the protractor - and sharpen your edges in degrees. Basic are with this kit also adjustble for different blade width - and can sharpen blades up to 18 cm in blade length.

 

 

 

2012-04-06.

 

Six videos about some of Chefs functions (Swedish languish only for the moment, English version is soon comming). English text describes the videos.

 

 

 

2012-01-06

 

The German" Messer Magazine" wrote about EdgePal Chef in its first number of 2012.

 

 

 

 

 

 

Pic 2

 

 

 

ENGLISH                       2011-12-16

 

Chef can now grind convex edges with wanted degrees -

it is just to use the built in protractor.

 

 The pictures above  shows how the bended guide rod works. Chefs standard bended guide rod gives 3 degrees convex curve. The convex edge on this pictures holds totally 26 degree, 13 degrees on each side of the edge.

 

The grindingtable holds 10 degrees and we have, in Picuture 1, adjust the Angle Cube to zero degree when the sharpener is in its back position.

Picture 2 shows 3 degrees when the sharpener is moved to its front position. This means that the perfect convex curve holds 3 degrees, all the way, out to its cutting edge.

 

We have also an extra equipment who can change the convex curve to 2 or 4 degrees convex curve - and still have 26 degrees on the cutting edge.

 

From today it's possible to grind convex edges with exact wanted degrees on the cutting edge.