Bilden är tagen av Gustav Norrhielm.

Kniven är designad och tillverkad av Gustav Norrhielm.

Bladlängd 36 cm.


 

Chef med pivå

och lång brynhållare.


4200 SEK

Bilden visar Chef med pivå och lång brynhållare.

Pivån ger en mycket stabil rörelse på styrpinnen och med pivån kan man precisionsslipa mycket enkelt.

Den långa brynhållaren medger användningen av ett 23 cm långt läderbryne vilket underlättar finputsningen av eggen efter slipningen.

Grunden är alltså standard Chef - som här har utrustats med pivå och lång brynhållare.

Beställer du en lång brynhållare istället för standardstorleken kostar den långa brynhållaren 200 kr extra.

Du kan alltså själv bestämma hur din Chef skall utrustas.Jag signerer varje Chef för hand samt skriver vilket år den är tillverkad. Signaturen finns på undersidan av Chef i dess bakre ände.

Signaturen är en intygan om att Chef är handgjord av mig personligen, och att jag har  testat och kalibrerat Chef inför leveransen samt att även varje ingående del är testad och undersökt  - samt avbockad vid nepackning inför leveransen.

Mina slipverktyg är de enda slipverktyg som tillverkas för hand och de enda som signeras. Jag har valt att bara signera Chef, detta beroende på att Chef har stora fria ytor som inte berör verktygets funktion.