Basic slipar en rak egg
Den böjda styrpinnen används för att slipa konvexa eggar

Basic levereas med styrpinnar för rak och konvex egg, dubbelsidigt bryne i läderfodral (Fällkniven DC3) samt bruksanvisning.

Basic är enkel att hantera och Basic slipar eggen så att den blir absolut rak. När slipvinkeln är låst kan inte eggen bli annat än rak.

 

Med slipvinkelskruven ställer man in slipvinkeln så att brynet ligger plant på hela eggen som på bilden ovan. Till sin hjälp kan man använda en whiteboardpenna, med svart tusch. Dra ett streck tvärs eggen, rakt framför där Basic är monterad. Dra med keramikbrynet ett lätt drag, lyft brynet och se hur det svarta strecket påverkats, finjustera vid behov med slipvinkelskruven tills dess att du med ett lätt drag tar bort hela strecket. Nu är Basic rätt inställd för att slipa din kniv.

 

Eggen blir helt flat och helt jämn. Det innebär att det inte kommer att finnas några svaga partier på eggen. Hela eggen får samma styrka. Då blir eggen starkare och håller bättre.

 

Fördelen med en jämntjock egg är att du förstår vad som händer när eggen blir slö fort, eller när den viker sig eller går sönder = eggen var för svag. Med EdgePal slipverktyg blir det enkelt, slipa om kniven med 1 grades högre slipvinkel (3 varv på slipvinkelskruven) och testa kniven igen. Håller eggen bättre nu? Om inte, öka ytterligare en grad!

 

Alternativt, slipa fram en brynegg på din kniv! Ställ in den slipvinkel din egg har. Öka sedan slipvinkeln 2 grader (6 varv på slipvinkelskruven) - och slipa fram en brynegg. Bryneggen skall vara 2-3 tiondels millimeter bred. Det innebär att när du kan se bryneggen med blotta ögat i bra ljus - då är den klar! Nu är eggen betydligt starkare!

 

Testa kniven genom att använda den.

 

 Vill du ha den "vassare", minska slipvinkeln på bryneggen med 0,5 grader (1,5 varv på slipvinkelskruven).

Vill du ha eggen tåligare så att den håller sig vass längre? Öka slipvinkeln med 0,5 - 1 grad.

Testa igen. Nöjd? Ok, behåll denna slipvinkel på brynegen - och det är alltid bryneggen du skall underhållsslipa efter detta med det keramiska brynet - i exakt samma slipvinkel.

 

Att öka, eller minska, slipvinkeln på eggen i små steg kallar jag att balansera eggen så att den passar perfekt för just ditt sätt att använda just denna kniv.

Med Edgepal  slipverktyg är detta enkelt att utföra.

 

  • EdgePal slipverktyg är inga skrivbordsprodukter. Dom är framtagna ur lång erfarenhet av att använda och slipa knivar.

 

 

 

EdgePal Basic

 

Pris: 650:-SEK

 

Basic är mitt enklaste slipverktyg, men trots sin enkelhet är Basic ett avancerat slipverktyg som klarar att slipa både raka och konvexa eggar med fritt inställbar slipvinkel och fritt inställbar konvex kurva.

 

Basic är tillverkad i rostfritt stål och tål tuffa tag vilket behövs för ett slip-verktyg som är konstruerat för friluftsliv och för slipning av slidknivar.

 

Basic slipar enbart  parallella knivblad, alltså knivblad som bakom eggen har två platta ytor, en på var sida bladet, som är parallella med varandra (Moraknivar har parallella knivblad).

 

Slipvinkeln är fri och ställs in med en slipvinkelskruv där ett halvt varv är 15 hundradelar av 1 grad = 3 hela varv = 1 grad.

 

Detta innebär att det är enkelt att göra en brynegg på sina knivar. Om du t.ex. har en Morakniv har den en egg på 11 grader per sida = totalt 22 grader. Tycker du att den blir slö fort?

Då kan du slipa fram en brynegg på din kniv. Bryneggen ligger 2 grader över den egg du har = ställ in slipvinkjeln på Basic så att den slipar den egg du redan har (alltså 11 grader), öka 6 hela varv på slipvinkelskruven (då har du 13 graders slipvinkel inställd).

 

Slipa fram en brynegg.

En brynegg skall vara 2-3 tiondels millimeter bred. Det innebär att när du kan se den med blotta ögat - då är den klar. Gör detta på båda sidor av eggen. När detta är klart använder du kniven och studerar hur den känns och hur länge den håller sig vass.

 

Vill du ha den vassare? Slipa om bryneggen 1/2 - 1 grad lägre slipvinkel.

 

Vill du ha den tåligare? Öka slipvinkeln med 1/2 - 1 grad.

 

Detta kallas att balansera eggen så att den passar just dig och ditt sätt att använda just den kniven.

 

Basic är konstruerad för att slipa fram raka eggar - samt för att balansera eggen så att den passar just dig och ditt sätt att använda dina knivar.

  

Första gången du skall ställa in slipvinkeln tar det lite tid innan du förstår hur det hela fungerar (några minuter). Sedan, när du ser att brynet ligger rätt på eggen, alltså platt mot eggen, så är det bara att börja slipa.

 

Basic är så exakt att du ser vad du gör om du har bra ljust och sitter så att du har reflexer i eggen. Du kan se varje enskilt drag du gör med brynet.

  

 Basic är mitt enklaste slipverktyg - men Basic är ett avancerat slipverktyg eftersom Basic slipar två olika eggtyper, rak egg och konvex egg - och slipvinkelskruven medför att man vet vad man gör när man förändrar slipvinkeln, 3 varv = 1 grad.

 

 Det finns också ett gradskalekit till Basic som extra tillbehör. Detta kit gör Basic längre - och du kan slipa knivblad upp till 18 cm bladlängd - och du kan göra det i exakta grader eftersom detta kit har en gradskala. Dessutom blir Basic justerbar för olika bladbredder.  Det skall alltid vara ett bestämt avstånd mellan egg och slipögla, detta avstånd ställer man in med hjälp av en markering på styrpinnen, det är alltså mycket enkelt att utföra.

 

Gradskalekittet gör  Basic till ett mycket avancerat slipverktyg som kan slipa i exakta grader !

 

Läs mer om gradskalekittet på särskild flik.